Bestuur

Organisatiestructuur

Stichting Fort Asperen bestaat uit een onbezoldigd Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur met elk 6 leden. Het DB verzorgt de algemene zaken rondom de stichting en het fort, stuurt de algemeen coördinator aan en ontwikkelt toekomstig beleid op organisatorisch, financieel, logistiek en artistiek gebied. Het AB fungeert als klankbord voor het DB en geeft toestemming voor de ontwikkelde toekomstplannen. De Stichting heeft een betaalde algemeen coördinator van 2 dagen per week op jaarbasis voor de algemene coördinatie en ontwikkeling van het educatieve programma, die wordt bekostigd uit structurele subsidies door het fort omringende gemeenten en provincie Gelderland. Een werkgroep, onder andere bestaand uit AB leden, organiseert op vrijwillige basis de jaarlijkse Fortendag.

Omdat Staatsbosbeheer (de eigenaar van het fort) niet in staat is gebleken de noodzakelijke werkzaamheden voor herstel en restauratie van het fort te financieren, heeft Stichting Fort Asperen besloten Stichting Momument Fort Asperen op te richten, die de daarvoor noodzakelijke fondsen zal gaan werven. Stichting Monument Fort Asperen wordt gevormd door de leden van het DB van Stichting Fort Asperen, met als uitzondering een nieuwe voorzitter.

Dagelijks Bestuur SFA

voorzitter : Henk Staal / Voormalig directeur Rosenthal AG, Duitsland
secretaris : Mr. Coen Kleipool / Voormalig notaris gemeente Rumpt
penningmeester : Chris de Jong / Directeur Stoa, adviesbureau voor de kunsten.
bestuurslid : Drs. Pauline Terreehorst / Directeur Centraal Museum Utrecht.
bestuurslid : Jan Brand / Hoofd Studium Generale van ArtEZ Hogeschool voor de kunsten.

bestuurslid : Marjan Bakker, communicatie&marketing adviseur.

Stichting Monument Fort Asperen:voorzitter, Fred Kleian, architect.

Algemeen Bestuur Stichting Fort Asperen.

Frans de Bruijn : voormalig wethouder gemeente Lingewaal

Mr.Steven van Schaijck : Burgemeester gemeente Geldermalsen.
Cor van Dijk : Kunstenaar
Drs.Yvonne de Rijk : Gemeentesecretaris gemeente Leerdam
Pepi Stapel : Kunstenaar
Henk de Vos : Bouwondernemer
Bert Welmers : Architect

 

Lees ook:
Doelstelling
Geschiedenis
samenwerking
ambities