Geschiedenis

Waterlinies

In de 19e eeuw is er een een grondslag gelegd voor een nieuwverdedigingsstelsel. Dit was tijdens de Franse overheersing in de latere Koninkrijk der Nederland. Deze vorm van defensie wordt uitgevoerd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook oude waterlinie steunde de nieuwe en konden dus goed samenwerken. Er werd op een uitgebreide en georganiseerde en beter beheersbare inundaties gewerkt. Hierbij kwamen er nieuwe forten en inlaatsluizen.  Deze militaire en waterstaatkundige onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden steeds verbeterd en opnieuw gebouwd.
Het Fort bij Asperen maakte een deel uit in dit verdedigingsstelsel.

Torenforten

Fort Asperen behoort tot het type van de torenforten. Deze torens werden voornamelijk gebouwd in de Nieuwe Hollandse Waterlinie gedurende de periode van 1840 tot 1860. Sommige torens werden binnen de wallen van bestaande forten gebouwd, andere verrezen als onderdeel van geheel nieuw aangelegde forten. Dit is het geval bij Asperen. De torenforten liggen meestal langs dijken. Deze vormen de doorgang (een acces) bij de Waterlinie. Deze torens zijn van zwaar metsel werk en van 33 meter.

Fort Asperen

Het fort werd direct omgeven door een gracht en was slechts bereikbaar via een houten ophaalbrug. De zware toren is gefundeerd met ongeveer 1260 palen en opgetrokken uit kleine waalstenen en heeft buitenmuren van anderhalve meter dik. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen. Naast de begane grond met geweerschietgaten is er een kelderverdieping, een eerste etage met kanon- en geweerschietgaten en bovenop een aarden bovenbatterij. De indeling van de verdiepingen is als het ware een cirkelvorm met drie “schillen”. De kern van het fort bestaat uit een cilindervormige licht- en luchtkoker, die door alle drie verdiepingen loopt, met een middellijn van vijf meter. Daar omheen ligt het ringvormig vertrek, dit is een rondlopende gang. De buitenste cirkelschil bestaat op alle etages uit twaalf sectorvormige vertrekken die uitkomen op de rondlopende gang.

Lees ook:
Doelstelling
Bestuur
samenwerking
ambities