Ambities

Stichting Fort Asperen heeft de ambitie de komende jaren haar status als ‘cultuurfort’ verder uit te bouwen door haar sterke kanten verder te ontwikkelen. Hiervoor wil zij de organisatie van attractieve, discipline overschrijdende, experimentele en tweejaarlijkse kunstmanifestaties door spraakmakende curatoren, zoals die sinds Waterproof worden georganiseerd, voortzetten. De groeipotentie, die blijkt uit de grote stijging van het aantal bezoekers, sterkt de stichting in dit voornemen.

Filmer, theatermaker en gelegenheidscurator Peter Greenaway heeft toegezegd de kunstmanifestatie in de zomer van 2005 samen te stellen. Greenaway is zeer enthousiast over het fort en wil aan de manifestatie een Europese dimensie geven. Op dit moment werkt hij aan de ontwikkeling van een concept. Vanwege de voorgenomen restauratie van het fort is het mogelijk dat een verschuiving naar 2006 noodzakelijk is.

In de tussenliggende jaren moet het materiaal van de cultuurhistorische presentaties over het fort en haar omgeving verder ontwikkeld worden. De restauratie van het fort kan hiervoor ook weer materiaal opleveren. Op dit moment wordt een tentoonstelling voorbereid naar een concept van Anne van der Zwaag over forten, hun architectuur en over waterlinies in een internationale context. Achterliggende aan het begrip ‘cultureel erfgoed’ gerelateerde vragen bij deze tentoonstelling zijn:
– Waaraan hebben de verschillende verdedigingswerken de grote maatschappelijke belangstelling te danken?
– En waarom is het van belang de linies of individuele bouwwerken te behouden of in te zetten voor ontwikkeling?
De tentoonstelling zal zich richten op de architectuur van de individuele objecten, de architectuur van de ensembles en de landschapsarchitectuur; naast aspecten als restauratie en hergebruik. Aan internationale voorbeelden op dit gebied als Forten vesting Antwerpen, Kustforten Helsinki en Forten Venetië zal uitgebreid aandacht worden geschonken. Geschiedenis en militaire betekenis van de verdedigingswerken zullen alleen zijdelings aandacht krijgen, als ondersteuning en aanvulling op het thema.

Met het organiseren van cultuurhistorische rondleidingen, de jaarlijkse Fortendagen en het verder ontwikkelen en versterken van educatieve algemene lesbrieven en specifiek voor manifestaties ontwikkeld lesmateriaal wil de stichting haar publiek in de regio (en het toeristische publiek in de regio) aantrekken en aan zich binden.

Lees ook:
Doelstelling
Geschiedenis
Bestuur
samenwerking