Over ons

Algemene informatie over Fort Asperen

Fort Asperen 
Fort Asperen bevindt zich op de provinciegrens van Gelderland en Zuid-Holland, aan het riviertje de Linge. Het fort is een zogenaamd torenfort dat werd gebouwd tussen 1845 en 1850. Destijds maakte het deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een belangrijk steunpunt in onze landsverdediging. In 1959 is het fort van zijn militaire functie ontheven, sinds 1986 is het in de zomermaanden publiekelijk toegankelijk.

Waterlinies 
De waterlinie is een typisch Nederlands verdedigingsmiddel. Het bestond uit een doorlopende terreinhindernis van aaneengesloten stroken laag gelegen polderland die zich uitstrekte van de Zuiderzee tot aan de Merwede. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verbetering van de (oude) Hollandse Waterlinie, die in 1672 het Franse leger van Lodewijk de XIV tot staan heeft gebracht. Door het laten onderlopen van het polderlandschap, de inundaties, gecombineerd met militaire versterkingen zoals de forten, kon een groot gebied door een leger met weinig mankracht verdedigd worden.

Torenforten 
Fort Asperen behoort tot het type torenforten die voornamelijk werden gebouwd in de Nieuwe Hollandse Waterlinie gedurende de periode 1840 tot 1860. Ze liggen veelal langs dijken die een doorgang vormen in de waterlinie. De torens, bestaande uit twee of drie verdiepingen, zijn van zwaar metselwerk en hebben een doorsnede van ongeveer 30 à 35 meter. De functie was drieledig: door de hoogte domineerde de toren het voorliggende terrein, ze vormde een bomvrije geschutsopstelling en tevens een bomvrij onderkomen voor de manschappen.

Het fort bij Asperen 
Het fort heeft drie verdiepingen, waarvan de kern bestaat uit een cilindervormige licht -en luchtkoker, die door alle drie de verdiepingen loopt, met een middellijn van 5 meter. In de kelderruimten bevonden zich de dienstruimten, de twee etages daarboven waren bestemd voor het geschut en de manschappen. Het fort werd verwarmd door middel van met hout en turf gestookte ovens. Het verlichtingssysteem bestond uit olielampen in nissen. De natuurlijke ventilatie bestond uit een ingenieus stelsel van luchtkanalen. Drupkelders zorgden voor de afvoer van overtollig regenwater. Regenwater werd als drinkwater gebruikt, maar dat werd ook uit de Linge geput. De wc’s in de kelderverdieping mondden uit in de torengracht.

Meer informatie? 
Als u na het lezen van bovenstaande informatie meer wilt weten over De Nieuwe Hollandse Waterlinie en Fort Asperen dan willen wij u graag attenderen op een boek dat vorig jaar door Stichting Fort Asperen is uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Waanders. Het is te koop voor 17 euro en te bestellen via mail@fortasperen.nl