Doelstelling

De Stichting Fort Asperen heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor- en kennis van de Linge en het omringende landschap alsmede die van de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en haar toekomst. Daarnaast organiseert De Stichting Fort Asperen culturele manifestaties of stimuleert de organisatie daarvan.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Culturele manifestaties, die een disciplineoverschrijdend en experimenteel karakter moeten bezitten. Zij dienen er op gericht te zijn grenzen te verkennen en te verleggen, niet alleen inhoudelijk, maar ook in concept en uitvoering.
  • Het inrichten van tentoonstellingen over de geschiedenis en de toekomst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in al haar facetten.
  • Het Fort open te stellen ter bezichtiging van het Fort complex.

Bij iedere manifestatie dient het unieke karakter van het Fort en zijn omgeving als belangrijkste uitgangspunt.

Lees ook:
Geschiedenis
Bestuur
samenwerking
ambities