Fort Asperen

De Stichting Fort Asperen organiseert vanaf 1984, zo mogelijk jaarlijks, een manifestatie of tentoonstelling op het gebied van de kunsten, de geschiedenis van het fort of de natuur. Voorop staat altijd een hoogwaardige artistieke kwaliteit, of het nu gaat om een tentoonstelling over beeldende kunst, vleermuizen of het fort als onderdeel van de van Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de regel worden deze manifestaties hoog gewaardeerd, wat blijkt uit de ruime belangstelling voor de manifestaties in de landelijke, regionale en lokale pers.
Door de activiteiten van de stichting krijgt een uniek monument, gelegen op een unieke plek, een bijzondere bestemming.
De stichting huurt het fort van Staatsbosbeheer. Dat betekent dat de Stichting niet alleen verantwoordelijk is voor de manifestaties, maar ook medeverantwoordelijk voor het fort in zijn algemeenheid.
In 2004 zal de stichting een erfpacht overeenkomst sluiten met Staatsbosbeheer.